Kursoversikt

G11 Løfteredskap, Stropp og anhuking

 • Dag 1 - 29.08.22 kl. 09:00 - 16:00
 • Dag 2 - 30.08.22 kl. 09:00 - 16:00
 • Dag 3 - 31.08.22 kl. 09:00 - 16:00

Plasser: 3+

Klasser:

 • Kran
 • Løfteredskap

Sted: Gillen Kompetanse AS, Morkamyra 20, 6105 Volda

4 990 kr

Påmelding

G11 Løfteredskap, Stropp og anhuking

 • Dag 1 - 10.10.22 kl. 09:00 - 16:00
 • Dag 2 - 11.10.22 kl. 09:00 - 16:00
 • Dag 3 - 12.10.22 kl. 09:00 - 16:00

Plasser: 1

Klasser:

 • Kran
 • Løfteredskap

Sted: Gillen Kompetanse AS, Morkamyra 20, 6105 Volda

4 700 kr

Påmelding

G11 Løfteredskap, Stropp og anhuking

 • Dag 1 - 28.11.22 kl. 09:00 - 16:00
 • Dag 2 - 29.11.22 kl. 09:00 - 16:00
 • Dag 3 - 30.11.22 kl. 09:00 - 16:00

Plasser: 1

Klasser:

 • Kran
 • Løfteredskap

Sted: Gillen Kompetanse AS, Morkamyra 20, 6105 Volda

4 990 kr

Påmelding

Truckførerkurs under 10tonn T1-T5

 • Dag 1 - 15.08.22 kl. 09:00 - 16:00
 • Dag 2 - 16.08.22 kl. 09:00 - 16:00
 • Dag 3 - 17.08.22 kl. 09:00 - 16:00

Plasser: 1

Klasser:

 • Truck
  • Lede og palletruck (T1)
  • Skyvmast / Støttebens truck (T2)
  • Svinggaffel / høytløftende truck (T3)
  • Motvektstruck (T4)
  • Sidelaster (T5)

Sted: Gillen Kompetanse AS, Morkamyra 20, 6105 Volda

5 490 kr

Påmelding

Truck/ Forklift T1-T5 under 10 tonn Teori Engelsk

 • Dag 1 - 29.08.22 kl. 09:00 - 16:00
 • Dag 2 - 30.08.22 kl. 09:00 - 16:00
 • Dag 3 - 31.08.22 kl. 09:00 - 16:00

Plasser: 3+

Klasser:

 • Truck
  • Lede og palletruck (T1)
  • Skyvmast / Støttebens truck (T2)
  • Svinggaffel / høytløftende truck (T3)
  • Motvektstruck (T4)
  • Sidelaster (T5)
  • Truck annet (Annet)

Sted: Johan Giskeødegård AS, Sætrehamna 15,, 6050 Valderøya

5 490 kr

Påmelding

Truckførerkurs under 10tonn T1-T5

 • Dag 1 - 12.09.22 kl. 09:00 - 16:00
 • Dag 2 - 13.09.22 kl. 09:00 - 16:00
 • Dag 3 - 14.09.22 kl. 09:00 - 16:00

Plasser: 3+

Klasser:

 • Truck
  • Lede og palletruck (T1)
  • Skyvmast / Støttebens truck (T2)
  • Svinggaffel / høytløftende truck (T3)
  • Motvektstruck (T4)
  • Sidelaster (T5)

Sted: Gillen Kompetanse AS, Morkamyra 20, 6105 Volda

5 490 kr

Påmelding

NORSK GRUNNKURS I FØRSTEHJELP (NGF).

Standardisert grunnleggende førstehjelpskurs utviklet av Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd (NRR). Kurset er på fem undervisningstimer med maksimalt femten deltakere. Kurset inneholder en HLR-utsjekk av alle deltakere. Alle deltakere får kursbevis med underskrift av godkjent instruktør ved bestått kurs. Kurset har flere praktiske øvelser som gjennomføres i løpet av kurset.

 • Dag 1 - 25.08.22 kl. 09:00 - 14:00

Plasser: 3+

Klasser:

 • Førstehjelp

Sted: Gillen Kompetanse AS, Morkamyra 20, 6105 Volda

5 000 kr

Påmelding

Hjerte- og lungeredning (HLR) - 3 timer

Det er viktig at vi som førstehjelpere har nok kunnskap til å kunne konstatere at pasienten er bevisstløs og ikke puster normalt. Videre at vi får varslet (1-1-3) og startet med hjerte- og lungeredning. HLR alene får sjelden et stanset hjerte i gang igjen. Imidlertid vil en god HLR tilfører hjerne og hjertet nok oksygen til å unngå store skader, før behandling med elektrosjokk, som kan starte hjerteslagene.

Bevisstløs og puster ikke normalt
Varsling
HLR

 • Dag 1 - 01.09.22 kl. 09:00 - 12:30

Plasser: 3+

Klasser:

 • Førstehjelp

Sted: Gillen Kompetanse AS, Morkamyra 20, 6105 Volda

2 990 kr

Påmelding

Norsk Grunnkurs i Førstehjelp for deg som har omsorg for barn (NGFB) - 5 timer

Standardisert grunnleggende førstehjelpskurs utviklet av Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd (NRR). Kurset er på fem undervisningstimer med maksimalt femten deltakere. Kurset inneholder en HLR-utsjekk av alle deltakere. Alle deltakere får kursbevis med underskrift av godkjent instruktør ved bestått kurs. Kurset har flere praktiske øvelser som gjennomføres i løpet av kurset.

Barnekurset NGFB er laget for å oppfylle de behov for kunnskap i førstehjelp som stilles til personell i norske virksomheter som gir “tilsyn og omsorg for barn”. Se Rundskriv fra SOS. DEP I-0848 av 15. desember 1995: “Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.” samt “Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. del 1 og del 2.” Se spesielt kommentar til § 15.

Førstehjelpskjeden, varsling, bevisstløs barn
HLR
Fjerning av fremmedlegeme i hals
Førstehjelp ved sykdom og ulykker
Skader

 • Dag 1 - 05.09.22 kl. 18:00 - 21:20

Plasser: 3+

Klasser:

 • Førstehjelp

Sted: Gillen Kompetanse AS, Morkamyra 20, 6105 Volda

2 900 kr

Påmelding

Personløfter/Liftkurs A, B og (C)

 • Dag 1 - 25.08.22 kl. 09:00 - 15:00

Plasser: 3+

Klasser:

 • Personløfter

Sted: Gillen Kompetanse AS, Morkamyra 20, 6105 Volda

2 490 kr

Påmelding

Stillaskurs opp 5- 9m

 • Dag 1 - 23.08.22 kl. 09:00 - 16:00
 • Dag 2 - 24.08.22 kl. 09:00 - 16:00

Plasser: 3+

Klasser:

 • Stillas

Sted: Gillen Kompetanse AS, Morkamyra 20, 6105 Volda

3 490 kr

Påmelding

Varme Arbeider

 • Dag 1 - 26.08.22 kl. 09:00 - 16:00

Plasser: 3+

Klasser:

 • Varme Arbeider

Sted: Gillen Kompetanse AS, Morkamyra 20, 6105 Volda

2 190 kr

Påmelding

Ta kontakt